Viking poster

Poster and CD cover for the Oslo based rap group Herreløse an their Viking tune.

Work was mostly done as a digital painting i Photoshop using icy artic colors.

Viking poster

Movie Poster

Poster for the award winning Norwegian short film «Magnus, a spring day» by Munin film.

Film is a video diary perspective from the life of a heroin user in Oslo.

Magnus Lilleberg takes you on a intimate journey into his everyday life as a heroin addict in the capital of Norway. He films himself with his hand-held camera and he describes a tough reality without demanding compassion in return.

Poster was created using a mixture of photo manipulation and digital painting in Photoshop.

Font for the Title «Magnus» is created from Magnus Lillebergs own handwritten signature.

The buildings depicted on the poster are taken from areas in Oslo were Magnus and other addicts usually meet.

First rough sketch of Magnus in Oslo

alternative with clean background

Spring color palette

 

Cover art For Nico D mix-tape

 

Nico D is a french/norwegian reggae artist based in Oslo Norway.

I wanted to make a cover that represented the mix-tape and his background.

The layout shows 4 turntables that feed into a mixtape at the bottom. On the top 2 turntables there are 2 icons depicted to represent the artists roots. The holmenkollen ski jump in Oslo and the eifel tower in paris.

The overall layout builds on text over the portrait that resembles a crown and design elements around the portrait that are influenced by africa, reggae and music in general.

NicoMix2 Screen Shot 2016-02-23 at 13.32.41 vector artwork in illustrator

Mix tape coverart

Mix tape coverart

Mixtape cover alt version

Mixtape cover alt version

After sketching I layed out the design in illustrator.

Finally I did the finnishing touches in photoshop to give the artwork a worn down/rusty look.

 

Jazz Fest Poster

JazzPoster2For this project I wanted to create a basic Layout with a eyecatching illustration that represented Jazz visually, with sombre relaxing colors and a dynamic figurative abstract feel to it.

JazzSketchFirst sketch with pencil.

vectorJazzVector artwork in Illustrator.

For the characters I only used solid black and Purple to highlight the main features.

Background is made up of several transparent irregular shapes to give a dynamic feel that moves in the opposite direction of the musicians. This helped gain the Jazzy feel I was lookng for.

Screen Shot 2016-02-12 at 15.50.50Finally I added the illustration from illiustrator to a basic layout in indesign to get correct allignment for the text and imagery. From Indesign the poster is prepared for print with the correct values of bleed and colors.

Applying Philosophy to Design

SlavePoster  A Poster for a humanitarian cause.
 Poster to create awareness against human trafficking.
The Poster is inspired by propaganda posters from the modernist era put in a contemporary context.

Ghostbusters T-shirt Print

 

Ghostbuster-Back to the future mashup-

Ghostbuster-Back to the future mashup-

 

 

T-shirt

Commission T-shirt design.

Only instruction given was to make a mash-up of two iconic 80’s movies.

Doc and Morty dressed up as ghostbusters with marshmallow man and the Delorean.

Vector art created in Illustrator. Used a pyramid type design for the composition and as few colors as possible without loosing imagery to make it easily printable.

 

 

 

 

 

 

 

Wonder woman vs Trump illustration

Digital painting of a heroine taking down the Donald

 

Buy it here: Theillcesar

 

Journey of a Centimeter

Image

Image

Til å begynne med var det svært frustrerende å komme på noe konkret som jeg kunne begynne å videreutvikle.

Selveste oppgave teksten er ganske abstrakt og kan omfatte nesten hva som helst.

Jeg tolket oppgaven ved å se for meg en reise som enten var 1 cm lang eller omfattet små dyr eller begge deler.

Utifra dette ønsket jeg å lage en illustrasjon eller en informasjons plakat.

Illustrasjonen skulle formidle noe gjennom en reise.

Ettersom oppgaveteksten var litt abstrakt så ville det også passe med en abstrakt eller surrealistisk produksjon.

Budskap

Eplet skal forestille jorden som blir spist opp av en Larve .

Larven er egosentrisk og grådig. Den fortærer alt uten hensyn til andre i samfunnet i likhet med verdens topp 1% som styrer og fortærer alt.

Maurerne og arbeiderne er de som blir tråkket ned på av de rikeste i samfunnet . De må samarbeide for å få en del av ressursene som finnes igjen .

Arbeideren og Maurene er en og samme.

For å søke etter mer inspirasjon begynte jeg å se en del på  surrealistiske bilder og konstruktivisme  arbeid fra tidlig 1900 tallet. Jeg likte spesielt gamle propaganda plakater fra kommunismen.

Konstruktivismen har en fin måte å formidle en presis budskap med en ganske tøff stiluttrykk.

Jeg ønsket derfor å prøve å bruke en surrealistisk stil med et tema fra konstruktivismen.

Etter dette dannet jeg et bilde i hode av hva jeg skulle ha.

Jeg ønsket å ha arbeidere som startet ut på en reise for å deretter bli framstilt som maur som skulle kjempe mot en enorm larve som fortærer kloden.

Siden dette skulle også være en smule surrealistisk ville ikke skala spille noen rolle.

Hele reisen skulle foregå inne i en cm.